TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA O "TOS DE LES GOSSERES"

Coneguda com a TOS DE LES GOSSERES és una malaltia respiratòria molt contagiosa. Es transmet per contacte directe entre gossos i sol anar associat a llocs d’elevada densitat de gossos (d’aquí el nom).

perro enrrollado en una manta creative commons 1

 

 

CAUSA

La causa és un conjunt d’agents infecciosos (virus i bacteris): el principal és el virus de la parainfluenza però hi poden estar implicats adenovirus, reovirus, herpesvirus, coronavirus i bordetella bronchiseptica. Aquests agents es disseminen per part del gos infectat a través dels estornuts i la tos. Per tant, quan un gos infectat accedeix a un lloc on hi ha un gran nombre de gossos: residències, exposicions, concursos, gosseres... la infecció s’estén ràpidament.

Aquests agents infecciosos irriten la mucosa de la tràquea i el tracte respiratori superior, provocant aquesta tos seca tan característica.

SÍMPTOMES

El símptoma principal és la tos, de intensitat i durada variable. Aquesta tos és profunda i seca i pot provocar arcades, esternuts, esbufegades, nàusees i vòmits. És freqüent que la tos aparegui després d’excitació o exercici. Es pot observar també secreció nasal i ocular i pot presentar febre.

En rares ocasions pot progressar cap a pneumònia (més greu).

Sin título2

DIAGNÒSTIC

Sobretot clínic: història (on ha estat, si ha tingut contacte amb altres gossos, progressió, tipus de tos, altres símptomes...) + examen clínic (tipus de tos, mucositat, febre, auscultació).

TRACTAMENT

Si és lleu és autolimitant i remet en 2-3 setmanes. Si persisteix, pot requerir antiinflamatori per calmar la tos i antibiòtic per tractar les infeccions bacterianes. A vegades també es pot considerar l’administració d’antitussígens, broncodilatadors, mucolítics...

S’han d’establir mesures higièniques i aïllar els gossos malalts d’altres gossos per intentar evitar el contagi.

PREVENCIÓ

Amb l’administració de la vacuna contra bordetella i parainfluenza es pot prevenir. Molt recomanable sobretot en aquells gossos que vagin a residències canines, concursos, exposicions... o inclús aquells que vagin a “pipi-cans” amb elevat transit de gossos.